x

1

Tải về

miễn phí!

2

Cài đặt

Tin cậy

3

Thưởng thức

Không lỗi

FBackup có một giao diện đơn giản và hướng dẫn bạn suốt quá trình xác định một công việc sao lưu bằng cách sử dụng một thuật sĩ (wizard) thân thiện hỏi bạn:

FBackup

Khi đã xác định rõ công việc sao lưu, bạn có thể chạy phần mềm bằng tay bằng cách nhấn nút Backup (hoặc F6), hoặc nếu bạn đã lập một lịch trình, phần mềm sẽ chạy tự động. FBackup có thể dễ dàng sao lưu nguồn từ ổ đĩa trên máy tính (bao gồm cả ổ đĩa kết nối USB) tới các điểm đến như thiết bị kết nối USB / Firewire hoặc các địa điểm mạng đã được xác định rõ. Nó tạo ra các tập tin nén tiêu chuẩn (khi sử dụng kiểu sao lưu đầy đủ), hoặc tạo ra bản sao chính xác của nguồn ban đầu mà không nén (khi sử dụng kiểu sao lưu dự phòng). Điều tốt nhất về phần mềm sao lưu này là nó bảo vệ dữ liệu của bạn miễn phí.

blank blank blank blank blank

Các tính năng chính

FBackup là một phần mềm sao lưu tập tin miễn phí, nó không được khuyến cáo để sao lưu toàn bộ hệ thống (sao lưu hình ảnh).

Phần mềm sao lưu miễn phí

FBackup 8.0

Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit)

Link phụ | Thay đổi

87.5 MB | 8.0.155


Rate FBackup 8.0

Current:
4.6/5 788 votes