x
Compare FBackup with Backup4all
FBackupBackup4all
Incremental Backupsblankblank
AES encryptionblankblank
Email notificationsblankblank
Backup to Microsoft OneDriveblankblank
compare all features Nedladdning

OEM Partners

Backuplösningar för OEM-leverantörer.

Våra lösningar för OEMs är lämpliga för företag som tillverkar lagringsenheter, (sådana som USB-/Firewire- externa hårddiskar, USB-minnen, data robotar, NAS enheter). Värdföretag, systemintegratörer. Oberoende programvaruleverantörer eller leverantörer av någon annan teknologi typ. Kontakta oss nu på info@fbackup.com för mer information:

OEM kombinera

Vi har skapat en rad av backup program som särskilt riktar sig till hårdvarutillverkare, eller tjänsteleverantörer som även vill kombinera det med ett program för säkerhetskopiering. OEM-program är idealiskt för:

  • USB/Firewire datarobot eller externa hårdvarutillverkare
  • USB-minnen eller annan löstagbar lagringsenhet
  • Intern hårddisk eller andra lokala lagringsenheter
  • Värdföretag som erbjuder FTP/SFTP lagringskapacitet
  • PC-tillverkare eller andra systemintegratörer
Det är mycket vanligt nu för tiden att man ser USB-/Firewire-externa hårddiskar, USB-minnen eller andra lagringsenheter kombinerat med programvara för säkerhetskopiering, eftersom det finns en ökad efterfrågan på kompletta backup-lösningar. Så om du är en tillverkare nu är det dags att göra det.

OEM-kombinationsfördelar.

Lista över anpassningsbara funktioner. Du kan anpassa funktionerna som ingår i medföljande kombinerad programvara för säkerhetskopiering, så att du antingen erbjuder dina kunder endast de funktioner som du anser är viktigast, eller så kan du erbjuda dem samtliga funktioner.

Handelsnamn. Om du tänker slå samman backup programmet med en särskild lagringsenhet (USB/Firewire extern hårddisk, USB-minne), kan det vara "låst" så att det bara fungerar med den typen av enhet – på detta sätt kan du skydda ditt handelsnamn så att användaren bara kommer att kunna göra backups till enheten. Om du erbjuder FTP/SFTP lagringstjänster är din märkesprofilering av backup programvaran möjlig att programmera så att det går att rekognisera den och bara göra backups till ett specifikt IP eller utbud av IPs.

Märkesprofilera backup mjukvara. Den kan distribueras under ett särskilt namn, och ändras så att varje utgående länk/e-post pekar på adresser som du lämnar. På detta sätt kan du underbygga ditt varumärke till dina kunder utan kostnader för att utveckla en ny lösning för säkerhetskopiering.

Inga återkommande avgifter. Det finns inga återkommande eller dolda avgifter att betala för att kombinera denna märkesprofilerade backup mjukvara med din USB/Firewire lagringsenhet eller service.

Kraftfull programvara för säkerhetskopiering. Dina kunder kommer att ha nytta av att använda en kraftfull säkerhetskopieringslösning. Dessutom finns det vissa specifika funktioner som är inriktade på OEM kombinationer: One-touch backup och Plug-N-Backup. One-touch backup-funktionen är mycket användbar, om USB/Firewire enheten, det den är kombinerad med har en tangent, som när man trycker på den utförs en handling – det här sättet att varje gång som tangenten trycks ned kan den konfigureras för att starta en säkerhetskopiering. Plug-n-backup funktionen tar detta ett steg längre, eftersom den automatiskt startar en säkerhetskopiering när ett USB-minne är installerat i PC:n..

Kontakta oss idag för att bli vår OEM Partner: OEM Kombinera förfrågan.


Get the latest news and updates about FBackup

You can stay up-to-date with the latest news about FBackup in several ways:

Other freeware programs you might be interested in

Softland (the company that develops FBackup) is also the maker of two other popular freeware programs, so if you like what we did with FBackup why not try them too:

Rate FBackup 8.0

Current:
4.6/5 791 votes