x
Compare FBackup with Backup4all
FBackupBackup4all
Incremental Backupsblankblank
AES encryptionblankblank
Email notificationsblankblank
Backup to Microsoft OneDriveblankblank
compare all features преземање

бесплатен бекап-софтве

FBackup 8.1

87.5 MB | 8.1.183
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit)

Get More Features

Upgrade to Backup4all

Backup4all is the premium backup solution, click on 'Compare' to see the main differences between it and FBackup.

Накратко за карактеристиките

Ние го создадовме FBackup со цел на корисниците да им дадеме полесен начин да си ги заштитат нивните податоци со креирање резервни копии. Со преземањето на FBackup Вие ќе можете да креирате резевни копии и истото да го подесите да стартува автоматски секогаш кога сметате дека тоа е потребно. Еве зошто Ви е потребен FBackup:

Целосно бесплатен софвтер
FBackup е бесплатен за лична и комерцијална употреба и не е поврзан со други програми или други попречувања. Тоа значи дека кога ќе го инсталирате FBackup, истиот ќе се инсталира и ќе започне со креирање резервни копии тогаш кога ќе кликнете на копчето за Backup од главниот интерфејс.
Стандардно зипување
FBackup го користи стандардниот тип на зипување, ZIP, за зачувување на Вашите податоци. За разлика од другите програми коишто креираат свој сопствен формат, со FBackup бидете сигурни дека зачуваните податоци секогаш можете да ги обновите со помош на ZIP. Секако, ова овозможува Вашите податоци да ги заштитите со лозинка, така што само Вие ќе имате пристап до нив.
Подесете го и оставете го
При употребата на волшебникот за бекап, потребно е да извршите конфигурација за тоа кои податоци ќе ги зачувате, каде да ги зачувате, но исто така и кога да ги зачувате. Тоа значи дека, штом ја дефинирате бекап-задачата, можете да го дефинирате и времето на автоматското стартување, така што не треба да се грижите креирањето на резервните податоци да го направите мануелно. Доколку при креирањето на резервните копии се појавиле грешки и предупредувања ќе добиете извештај, така што доколку нешто не е во ред можете веднаш да го поправите.
Бесплатни додатоци за бекап
FBackup е единствениот бесплатен бекап-софтвер што ги поддржува додатоците за бекап за специфични програмски подесувања и други стандардни податоци од листа со повеќе од 100 различни додатоци. Кога овие додатоци ќе бидат складирани во FBackup, овие додатоци ќе ги прикажат изворите коишто треба да бидат зачувани во резервни копии за соодветната програма во Предефинирани резервни копии. Овде можете да ја видите листата од сите достапни додатоци за резервни копии (надворешен линк): Бесплатни додатоци за бекап.

Преземи огледала

Препорачуваме да ја користите официјалната локација за преземање на FBackup што ја спомнавме погоре, но доколку поради некоја причина не функционира, можете да употребите еден од овие линкови за да го преземете FBackup

Previous Versions

We always recommend downloading and installing the latest version of FBackup, but if for some reason you want to install the previous versions, you can find it here:

Rate FBackup 8.1

Current:
4.6/5 806 votes

Договор за линценца за крајниот корисник

FBackup има Договор за линценца за крајниот корисник (ДЛКК) со којшто треба да се согласите за време на инсталацијата за да можете да ја стартувате истата. Ве советуваме да го прочитате договорот пред да продолжите со инталацијата. Доколку сакате да го испечатите и/или да го прочитате договорот пред да почнете со инсталирањето, искористете еден од линковите подолу за да го преземете ДЛКК за најновата верзија на FBackup: