x
Compare FBackup with Backup4all
FBackupBackup4all
Incremental Backupsblankblank
AES encryptionblankblank
Email notificationsblankblank
Backup to Microsoft OneDriveblankblank
compare all features преземање

About Softland

Softland е приватна компанија основана во 1999 година и е посветена на создавање квалитетни софтверски производи со употреба на иновативни развојни решенија.

Softland во моментот е член на следниве асоцијации:

Microsoft Certified Partner SIP OISV EnQuoted


Наши производи

Ние нашите софтверски производи ги развиваме во две различни области: бекап на датотеки (Backup4all и FBackup) и создавање преносни документи (novaPDF и doPDF).

Исто така, ние објавуваме и одржуваме неколку информативни интернет-страници, како што се
  • EnQuoted, Soft112, софтверска библиотека кадешто можете да преземете програми од

Контактирајте не

Поштенска адреса
Softland SRL, str. Traian Grozavescu 2/1, 400305, Cluj-Napoca, ROMANIA

Поддршка
Доколку барате поддршка за инсталирање/користење на FBackup, посетете го нашиот форум и овде поставете ги Вашите прашања: FBackup форум

Електронска пошта
За деловни прашања или потреба од медиуми, контактирајте не на: email

Комерцијални податоци
S.C. SOFTLAND S.R.L.
VAT-ID: RO 12250035
Главно седиште: Str. Gheorghe Lazar no. 7/5, 400183 Cluj-Napoca, Romania
Претставништво (адреса за кореспонденција): Str. Traian Grozavescu, 2/1, 400305 Cluj-Napoca, Romania
Регистрација на комерцијален број: J12/1244/13.10.1999


Get the latest news and updates about FBackup

You can stay up-to-date with the latest news about FBackup in several ways:

Other freeware programs you might be interested in

Softland (the company that develops FBackup) is also the maker of two other popular freeware programs, so if you like what we did with FBackup why not try them too:

Rate FBackup 8.1

Current:
4.6/5 806 votes